Meretee meeskond & Haldamine
Tööstusalane personal & Allhange

Euro Work Group - Ûhendab töö ja professionaalsed töötajad

Euro Work Group pakub kõrgetasemelist teenust merendusalase meeskonna komplekteerimisel ja haldamisel laevandustööstuse jaoks ning personali- ja allhanke teenusi tööstuse ja teeninduse sektoris.

Merendusalased

Kliendid

Euro Work Group on juba aastaid tegutsenud Vahemerel täismahus HR-teenuseid osutava ettevöttena, Hispaania ja Maroko vahelise laevaliikluse opereerijana, tegutsedes samuti Lähis-Idas, Omaanis.

Euro Work Group on vastutav laevaliikluse eest Kalkkiranna-Pirttisaari ja Bodö vahel. Me liikleme aastaringselt tagades saarte elanike yhenduse mandriga. Pakaseliste ja jäärohkete talvedel kasutame liiklemiseks öhkpatjadel liikuvat höljukit.

Arendame oma oskusi pidevalt ja tahame pakkuda oma klientidele oskuslikku ja usaldusväärset teenust iga päev

Euro Work on teinud koostööd Nordic Aluminium Oyj-ga alates 2005 aastast.

Euro Work teeb tihedat koostööd Nordic Aluminium Oyj erinevate osakondade tegevuse arendamisel Pikkala ja Nivala tootmishoonetes/ tehastes. Yhistöö tulemusena on arendatud tootmismalle ja parandatud tootlikkuse efektiivsust.

Arendame oma teadmisi pidevalt ja soovime pakkuda oma klientidele usaldusväärset ja hästi toimivat teenust.

Euro Work Group on teinud koostööd Arla Ingman Oy Ab-ga alates 2004 aastast.

Euro Work Group on olnud vastutav Arla Ingmani toorainelao toodete komplekteerimisega ja sellega liituvate ülesannete täitmisega, näiteks: tööde organiseerimise ja järelvalvega, kauba vastuvötmisega, ladustamisega ja inventeerimisega.

Tagatud kvaliteet

Euro Work tegutseb vastavalt ISO 9001 kvaliteetstandarditele. Me oleme DNV poolt sertifitseeritud.

Tagatud ohutus

Euro Work on pühendunud ohutule laevaliiklusele – IMO suunitluste kohaselt.