Tööstussektori töötajad & Alltöövõtt

Euro Work pakub laias valikus personali- ja tööjõuteenust tööstus-, logistika- ja teenindusettevõtetele. Meie kaks peamist teenust on tööjõurent ja alltöövõtt. Meie kliendid esindavad mitmeid erinevaid sektoreid, näiteks toiduainete ja karastusjookide tootmine, metallitööstused, infotehnoloogia ning erinevad teenused.

Me värbame tööjõudu peamiselt Euroopa Liidu liikmesriikidest. Enamik meie tööstusettevõtete töötajatest on pärit Baltimaadest, Poolast, Slovakkiast, Bulgaariast ja Rumeeniast.

Tööjõurent – ülim paindlikkus

Euro Work tööjõurent võimaldab Teil optimeerida oma tööjõudu nii, et see vastaks kõigile vajadustele. Teie töötaja võib töötada täpselt siis, kui Te teda vajate, ja täpselt nii kaua, kui Te vajate. Seega on garanteeritud, et Teil on täpselt vajalik hulk töötajaid. Te saate kasutada renditud töötajaid nii lühema- kui ka pikemaajaliste projektide jaoks. Töö juhtimise, instrueerimise ja järelevalve eest vastutab kliendi ettevõte.

Tööjõu rentimine võimaldab Teil paindlikult ja turvaliselt tutvuda oskuslike töötajatega.

Rendisuhte ajal hoolitseb Euro Work töötajate kompensatsioonide eest, kaasa arvatud kõik seadusega määratud kulud (palk, puhkuseraha, sotsiaalkindlustus). Meie tegevus põhineb tugeval eetikal ja rangel kehtivate seaduste järgimisel.

Värbamine – laske meil otsida endale vajaminevad professionaalid

Euro Work võib värvata Teile ka püsikohaga töötajaid. Meie personaliregister sisaldab suurel hulgal erinevate erialade spetsialiste. Me oleme intervjueerinud tööotsijaid ja teinud nende kohta taustauuringuid. Peale renditöö on paljud meie taotlejad huvitatud ka püsivast töösuhtest. Me teeme värbamise oma klientidele turvaliseks, lihtsaks ja kiireks.

Alltöövõtt – keskenduge oma põhitegevusele

Alltöövõtu puhul vastutab Euro Work kliendi üksuse kogu tegevuse eest. Üksus tegutseb ja seda arendatakse vastavalt ühiselt kokku lepitud strateegiale. Alltöövõtu kasutamine võimaldab meie klientidel saavutada kulude olulist kokkuhoidu ja paindlikkust, keskendudes ise oma põhitegevusele. Me pakume kvaliteetset alltöövõtuteenust tööstus-, logistika- ja teenindussektori ettevõtetele.

Saada kiri: